5000 euron innovaatiosetelin hakeminen keskeytetään 22.6.–5.8.2018 väliseksi ajaksi. Nyt jos koskaan juuri sinunkin on korkea aika aktivoitua ja panna tuulta oman ideasi purjeisiin! Tässä päivitetty infopaketti.

 

(Jos innovatioseteli on kaikkinensa sulle jo selvää pässinnahkaa ja olet vain odottanut sopivaa tilaisuutta pyytää meidät avuksesi, tee se nyt samantien lukematta sen pidemmälle: iiro@viestintaliiga.fi / 0400593122 / @JunkinSaha)

Finpro ja Tekes yhdistivät alkuvuodesta voimansa ja muodostavat nyt uuden organisaation nimeltä Business Finland. Valtio tarjoaa sitä kautta yrityksille kasvurahoitusta liiketoiminnan eri vaiheisiin.

Innovaatiosetelin arvo on 5000 €+alv ja sen saaminen ei edellytä yritykseltä ollenkaan omaa rahoitusta.

Rahoitusta tarjotaan erityisesti PK-yrityksille ja sitä voi käyttää tutkimukseen, tuotekehitykseen ja vastaaviin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Viestintäliiga on toteuttanut asiakkailleen nyt jo kymmenkunta innovaatioseteliprojektia, joissa pääpaino on ollut uusien palvelukonseptien tuotteistuksissa ja strategioissa.

Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on työn alla jokin uusi tuote tai palvelu, johon asiantuntijapalvelun hankinta kohdistuu, ja että sitä on tarkoitus myydä heti tai tulevaisuudessa myös kansainvälisille markkinoille.

HUOMIO: Vientituote tai -palvelu ei tarvitse olla siis vielä läheskään valmis, vaan se saa olla vasta ihan ajatuksen tasolla. Meille saa laittaa viestiä tai soitella myös sen uuden tuotteen/palvelun vientikulman löytämiseksi, jos se tuntuu haastavalta. Innovoidaan yhdessä!

Vuodenvaihteessa innovaatiosetelin hakukriteerit keventyivät seuraavasti:

1. Nyt myös täysin uusille yrityksille (aiemmin piti olla yksi tilikausi jo takana)

2. Rating Alfa vähintään A (aiemmin tämä Asiakastiedon luottoluokitus piti olla tasolla A+)

Mitä me sitten käytännössä voisimme tehdä?

 • Uuden tuotteen/palvelun tuotteistus ja viestinnällinen ”paketointi
 • Tutkimus uuden tuotteen/palvelun kehitystä varten
 • Uuden tuotteen/palvelun lanseeraussuunnitelma
 • Vastaava strategiatyö ja suunnittelu

Itse markkinoinnin toteutus ja sisällöntuotanto ei ole hyväksyttyä innovaatiosetelillä tehtäväksi, mutta niistä voimme sopia erikseen. Autamme totta kai myös hakemuksen tekemisessä Business Finlandille.

Olisiko sinunkin yritykselläsi halu saada Viestintäliigan osaamista 5000 euron edestä käyttöösi?

Ota yhteyttäiiro@viestintaliiga.fi / 0400593122 / @JunkinSaha

______

Alla vielä kopioituna tiedot innovaatiosetelin hakemisesta Business Finlandin sivuilta.

Viestintäliigan tekijäkaarti valmiina laittamaan innovaatiopalloja maaliin!

KENELLE?

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusikansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoiminnan kasvun tueksi ja kannustaa uusia yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

MITÄ?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voit hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

MILLOIN?

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote- tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja johon liittyen:

 • haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä
 • sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua

MILLOIN EI?

Et voi saada innovaatioseteliä, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on verovelkaa. Rahoitusta ei voi myöntää, vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.
 • yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Business Finlandin Team Finland Explorer -rahoituksella.
 • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksesi omaan osaamiseen nähden uutta
 • yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, de minimis -kiintiö ylittyy
 • yrityksellesi on jo myönnetty Business Finlandin tai Tekesin innovaatioseteli
 • yrityksellesi tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle on myönnetty Business Finlandin tai Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yritykselläsi / samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Business Finlandin tai Tekesin rahoittama projekti TAI yrityksesi / samaan konserniin kuuluva yritys on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandiin tai Tekesiin. Energiatukea, Team Finland Exploreria, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.

MIHIN?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

MIHIN EI?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
  • henkilöstön koulutukset
  • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)

NÄIN HAET INNOVAATIOSETELIÄ

Mieti aluksi, millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja kerro tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma.

Hakemus tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa. Projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja innovaatiosetelillä. Palveluntarjoaja ei siis voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta.

Business Finland tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää listaa säännöllisesti. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää alempana mainitut ehdot. Business Finland on myös pyytänyt innovaatiosetelin saajilta arvioita palveluntarjoajista.

Haettavan innovaatiosetelin arvo on aina 6 200 euroa (5000 euroa + alv). Voit käyttää rahoituksen ainoastaan ostopalveluun enintään kahdelta nimetyltä palveluntuottajalta. Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin innovaatiosetelin ehdoista).

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 euroa + alv, yrityksesi maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan enintään kahdelta palveluntuottajalta. Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä. Vain sellaiset palveluostot, jotka ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana, voidaan hyväksyä. Ennen hakemuksen tekemistä sovittua tilausta ei hyväksytä projektin kustannukseksi paitsi silloin, kun tilaukseen liittyy projektin käynnistymiseen kytketty purkamismahdollisuus.

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin. Kysy tarvittaessa lisätietoja innovaatiosetelin tiimiltä.

RAHOITUSPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN, RAPORTOINTI JA LASKUTUS

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua.

Rahoituksen saaja laatii loppuraportin asiointipalvelussa viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Palveluntuottajat täydentävät raporttia asiointipalvelussa tai muulla tavoin. Rahoituksen saaja lähettää loppuraportin Business Finlandiin. Rahoituksen maksaminen palveluntuottajalle edellyttää, että rahoituksen saaja on toimittanut sekä rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen että loppuraportin.

Raportoinnin ohje (pdf)

Palveluntuottaja lähettää Business Finlandille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Business Finlandin verkkosivulta.

Business Finland maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Business Finland on hyväksynyt raportin.

DE MINIMIS -RAHOITUSTA

Business Finland myöntää innovaatiosetelin de minimis -rahoituksena. De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yrityksesi voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Business Finland myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -rahoitusta tällä aikajaksolla.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis -rahoitusta myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

 

Ota yhteyttäiiro@viestintaliiga.fi / 0400593122 / @JunkinSaha